Obavještenje za korisnike

Obavještavamo vas da Trion Tel d.o.o. Banja Luka u narednom periodu planira da provede statusnu promjenu spajanja uz pripajanje sa operatorom Mtel a.d. Banja Luka i od 01.03.2024. godine nastavi svoje poslovanje pod poznatim brendom „m:tel“, liderom na telekomunikacionom tržištu BiH.

Važno nam je da znate da će sadašnji korisnici internet usluga Trion Tel-a i dalјe moći da koriste postojeće, ranije odabrane pakete usluga po istim uslovima i cijenama kao i do sada. Svi ugovori koje su korisnici zaklјučili sa nama nastavlјaju da se primjenjuju u cjelosti, a Mtel a.d. Banjaluka će kao univerzalni pravni slјedbenik preuzeti sva prava i obaveze koje je Trion Tel imao prema krajnjim korisnicima.

Poslovanje pod brendom „m:tel“ korisnicima će donijeti mnoštvo benefita i pobolјšanja poput najsavremenijih digitalnih usluga, modernih tehnologija i funkcionalnosti, najatraktivnijih televizijskih sadržaja, stabilnog i sigurnog interneta, najbolјu mrežnu povezanost u cijeloj BiH, kvalitet usluga kao i unapređenje korisničkog iskustva.