Obavještenje o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje

Pokreće se postupak spajanja uz pripajanje zavisnog društva Trion Tel d.o.o. Banja Luka matičnom društvu Mtel a.d. Banja Luka.

U skladu sa navedenim društvo Trion Tel d.o.o. Banja Luka dana 29.12.2023. godine objavljuje Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje koji možete pogledati ovdje.