Obavještenje o ukidanju TRION EON paketa

Obavještavamo vas da od 30. novembra 2023. godine usluga TRION EON+NET i TRION EON+NET+TEL paketa, koji podrazumijevaju uslugu interneta TRION TEL-a, spojenu sa EON TV i/ili fiksnom telefonijom, neće biti dostupna. Od navedenog datuma više neće biti moguće korištenje paketa Trion Light EON+NET, Trion Full EON+NET i Trion Premium EON+NET, odnosno paketa Trion Light EON+NET+TEL, Trion Full EON+NET+TEL i Trion Premuim EON+NET+TEL.

U skladu sa navedenim, u periodu od 31.10. do 29.11.2023. godine korisnici navedenih paketa mogu da se opredijele za korištenje odgovarajuće pojedinačne usluge iz aktuelne ponude TRION TEL-a ili drugih operatora. Ukoliko se u navedenom periodu korisnici ne opredijele za korištenje druge usluge iz aktuelne ponude, od 30. novembra 2023. godine više im neće biti dostupan odabrani paket usluga TRION EON+NET ili TRION EON+NET+TEL, pri čemu će se navedeni datum smatrati danom raskida ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa. Takođe do navedenog datuma potrebno je izmiriti sva dospjela dugovanja uključujući i posljednji mjesec korišćenja usluge, te vratiti opremu datu na korišćenje.

Cjenovnik TRION TEL usluga možete pronaći ovdje, a nove opšte uslove poslovanja TRION TEL-a možete pronaći ovdje.