Trion L2/L3 VPN

Za umrežavanje geografski udaljenih lokacija u sisteme za prenos korporativnih podataka velikim brzinama, bez izlaska na internet. Omogućava bolje iskorištenje linkova na mreži, manja kašnjenja, veće propusne opsege, uvođenje novih servisa, kao i garantovanje kvaliteta servisa.

Model osnovne usluge sačinjavaju dvije grupe usluga L2 VPN i L3 VPN, a koje podrazumijevaju sljedeće:

– L2 sa point-to-point vezama i topologijama tipa zvijezde – u ovom slučaju od strane TRIOIN TEL-a  se ne vrši upravljanje pretplatnikovim MAC i IP adresama, pri čemu pretplatnik osim pristupnih tačaka definiše i krajnje tačke point-to-point konekcija.

– L3 rješenje u sklopu kojeg TRION TEL djelimično preuzima funkcije rutiranja i upravljanja IP adresnim prostorom u pretplatnikovoj VPN mreži, a pretplatniku je dostupna full-mesh topologija, s tim da isti sam konfiguriše i održava svoju opremu.

Poslovna rješenja

za efikasnije poslovanje

TrionTel L2/L3 VPN 
  • Zatraži
    ponudu
  • 051 491 700

Uz naše inovacije do boljih rezultata.

Više o uslovima korišćenja usluga/paketa usluga možete naći ovdje.

Zbirni cjenovnik možete pogledati ovdje.