Dokumenti

U ovoj sekciji možete preuzeti sva naša zvaninčna dokumenta.

Na raspolaganju su vam:

  • Opšti TRION TEL cjenovnik
  • Opšti uslovi
  • TRION TEL PDV broj
  • Zahtjevi za zasnivanje pretplatničkog odnosa (privatna lica i poslovna lica)
  • Ugovori za pravna i poslovna lica.

Svi dokmumenti su u PDF formatu.

Opšti dokumenti

Zahtjevi

Ugovori