Zbog požara koji se desio u noći 01.05.2022. u zgradi IRB-a, zaustavljena je isporuka svih telekomunikacionih usluga.

Elektrokrajina a.d. Banja Luka je isključila sve energetske vodove na ovom rejonu, a vatrogasci i naš agregat radi lokalizacije požara.

Očekuje se da će problem biti riješen u roku 24 sata.

Hvala na razumijevanju.