Studentima Fakulteta informacionih tehnologija od sada je praksa omogućena i u kompaniji Trion Tel d.o.o., sa kojom je krajem novembra Panevropski univerzitet potpisao sprazum o saradnji. Jedan ciklus stručne prakse obuhvata 80 radnih časova i studente će kroz zadatke voditi mentori kompanije.

Trion Tel ima cilj da svoje građane spaja sa cijelim svijetom i naše studente su najdirektnije uključili u proces. U poslednjih par godina izgradili su vlastitu telekomunikacionu infrastrukturu, čiju okosnicu čine savremeni optički vodovi na teritoriji Banje Luke.

Nakon obavljene prakse, studenti će imati mogućnost volontiranja i stažiranja.

Panevropski univerzitet je, stavljajući poseban akcenat na praktičnu nastavu, još prije nekoliko godina oformio Centar za vođenje karijere čiji je čiji je prioritet praksa i danas ju je omogućio u preko 60 kompanija, javnih ustanova i preduzeća. Značajan je broj studenata, koji nakon studija sa podjednako vrhunskom i praksom i teorijom „Apeiron“ zapošljava u svojim prvim redovima.