• Vidovdanska 8, Banja Luka
  • info@triontel.net
  • podrška: 051 491 700
Menadžeri prodaje:

Ana Gajić

Menadžer
Telefon: +387 65 33 66 11
E-mail: ana.gajic@triontel.net

Dragan Peulić

Menadžer
Telefon: +387 65 33 66 00
E-mail: dragan.peulic@triontel.net